MEKKE FM

☾☆ Mekke'ye Hasret Gönüller İçin, MEKKE FM ☆☽

Muhteşem dua. Muhammed Mustafa s.a.v’in ashaba öğrettiği Nureddin hocanın dilinden

Allahümme inni ‘abdüke, vebnü abdike, vebnü emetike, nâsiyetî biyedike mâdin fiyye hukmüke, ‘adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bi külli’smin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev ‘allemtehu ehaden min halkıke, ev enzeltehu fî kitâbike, eviste’serte bihi fî ılmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-kur’âne rabia kalbi ve nura-sadri ve cilae huzni ve zehebe hemmi.